เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจกับข่าวสารมากขึ้น โดยเฉพาะทางโซเซียลมีเดียเพราะสะดวก รวดเร็ว เกิดข้อผิดพลาดได้น้อย และสามารถส่งข่าวสารไปยังเน็ตเวิร์คอื่นๆได้อีกด้วย การเขียนข่าวเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ และต้องมีเทคนิคในการสร้างความเข้าใจและความสนใจแก่ประชาชน ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการประชาสัมพันธ์ ยังขึ้นอยู่กับความถี่ของผลงานข่าว ที่นำเสนอในสื่อต่างๆ ข่าวก็คือหัวใจของงานประชาสัมพันธ์ ที่จะรายงานภารกิจ ความก้าวหน้าของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ